Skontrolowaliśmy MZK

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007 Komisja Rewizyjna wspólnie z pracownikami Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy przeprowadziła kontrolę w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach. Miejski Zarząd Komunikacji jest zakładem budżetowym powołanym do organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta Tychy.

Kontrola wykazała, że statut Miejskiego Zarządu Komunikacji nie zawiera zapisów na temat kontroli dokumentów potwierdzających stan techniczny i przebyte badania diagnostyczne taboru jeżdżącego na zlecenie MZK. W związku z tym zawnioskowałem o nowelizację Statutu MZK jak i Regulaminu Organizacyjnego MZK w kwestii rozszerzenia zadań własnych MZK o taki zapis, a także o utworzenie komórki organizacyjnej lub określenie osób w której kompetencjach znalazłaby się weryfikacja tych dokumentów. Jest to o tyle istotne, że zleceniodawca którym jest MZK nie ma obecnie żadnych możliwości kontroli taboru przewoźników działających na jego rzecz. Może jedynie liczyć na ich uczciwość i kontrole policji. Jednak w Tychach ta nadzieja okazała się płonna. Śmierć i obrażenia poniosło wielu tyszan w tragicznych wypadkach drogowych których przyczyną był właśnie zły stan techniczny taboru.

Skontrolowano również plan wydatków jednostki za 2006 i 2007 rok i nie stwierdzono znaczących uchybień. Zakwestionowano głównie ponoszenie przez zakład budżetowy wysokich wydatków (w wysokości 9.684,94 zł) na zakup usług reklamowych. Pewne wątpliwości mieliśmy również wobec specyfikacji na zakup samochodu dostawczego i trybu w jakim to się odbyło. Wykazano również uchybienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla linii autobusowych nr 294 i 157 a także linii trolejbusowych. Jednak ogólna wymowa kontroli jest pozytywna.

Tags: 

Post new comment

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Both <img> and <iframe> elements are lazy-loaded.
Back to Top