Rada Miasta 2006-2010

Najnowsze wiadomości

Blog
29/09/2008 - 00:00

Zeszłotygodniowe posiedzenie Komisji doraźnej ds. opracowania nowego statutu jednostek pomocniczych może zwiastować początek końca Rad Osiedli w Tychach. Zebranie poświęcone ordynacji wyborczej przyniosło zaskakujące...

Blog
19/08/2008 - 00:00

W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy wpłynęły dwa projekty uchwał mojego autorstwa. Projekty te przewidują dla osób szczególnie zasłużonych w ratowaniu ludzkiego życia – Honorowych Dawców Krwi, ulgi...

Blog
07/07/2008 - 00:00

Jedną z pierwszych inicjatyw przeze mnie podjętych był wniosek o budowę w Tychach odkrytego basenu. Niestety od czasu zgłoszenia wniosku mijają bezproduktywnie dwa lata. Każdego roku słyszymy zapewnienia prezydenta, że...

Artykuł
04/05/2008 - 00:00

Na sesji 28 czerwca zeszłego roku zgłosiłem wniosek o zainstalowanie skrzynek na korespondencję dla radnych. Co prawda od tego czasu minął już prawie rok, ale ważne że wreszcie są. Tak na marginesie jest to najlepszy dowód jak...

Artykuł
05/03/2008 - 00:00

Rada Miasta, wbrew gwałtownym protestom mieszkańców, uchwaliła 28 lutego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, umożliwiający wybudowanie przy ul. Lokalnej w Urbanowicach wytwórni asfaltu. Przewodniczący Rady Miasta...

Blog
22/01/2008 - 00:00

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007 Komisja Rewizyjna wspólnie z pracownikami Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy przeprowadziła kontrolę w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach. Miejski Zarząd...

Blog
30/08/2007 - 00:00

Ostatnia wakacyjna sesja Rady Miasta miała przebiegać pod hasłem prywatyzacji Szpitala Miejskiego. Ku zaskoczeniu wielu, główną bohaterką stała się i to zapewne wbrew własnej woli pani wiceprezydent Elżbieta Kania. Senną...

Blog
25/07/2007 - 00:00

Prezydent Andrzej Dziuba podjął wreszcie decyzję o powołaniu zespołu ds. opracowania strategii rozwoju miasta w dziedzinie kultury. Kilka miesięcy temu osobiście zgłosiłem taki wniosek na posiedzeniu Komisji Kultury.

...

Strony

Back to Top