odkryty basen

Projekt Uchwały w sprawie budowy odkrytego basenu w Tychach

W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy wpłynął projekt uchwały mojego autorstwa w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy odkrytego basenu w Tychach.

Czy Tychom potrzebny jest odkryty basen?

W Katowicach lament! Jedno z odkrytych kąpielisk, katowicka Bugla zamknięta z powodu remontu przez całe lato! Katowiczanie byli zmuszeni tłoczyć się na dwóch pozostałych kąpieliskach - Rolna i Zadole lub też na droższej i do tego chorzowskiej Fali. W słoneczne dni każde z nich odwiedza przeszło 2000 osób – stąd narzekania na tłok. A co mają powiedzieć Tyszanie? My nie możemy pozwolić sobie na wybrzydzanie…U nas jedyny odkryty basen zlikwidowany został kilkanaście lat temu, a zatłoczona kryta pływalnia jest permanentnie w remoncie.

Prezydent nie chce odkrytego basenu!

Otrzymałem właśnie odpowiedź na moją ostatnią interpelacje w sprawie budowy odkrytego basenu w Tychach. Gdy żar leje się z nieba, a w mieście nie ma żadnego kąpieliska, gorzej nie ma nawet jednej działającej fontanny - Pan Prezydent nie widzi sensu budowy takiego basenu. Jest to dla niego inwestycja „dyskusyjna”, sezonowa a co za tym idzie zbyt droga.

Dziwnym trafem problem sezonowości nie dotyczy lodowiska rozkładanego pod żyrafą na okres 2-3 miesięcy. Pewnie dlatego że sporty zimowe to konik naszego prezydenta i w budżecie pieniądze znaleźć się muszą.

Back to Top