Działalność publiczna

Najnowsze wiadomości

Blog
28/11/2008 - 00:00

Na wstępie chciałbym się Państwu pochwalić niecodziennym wyróżnieniem mojego bloga. Okazało się mianowicie, iż wśród znakomitych gości, którzy czytują lub tylko cytują moją stronę jest m.in. sam pan radny pełnomocnik...

Artykuł
18/11/2008 - 00:00

„Echo” rozmawia z tyskim radnym Krzysztofem Tomczykiem, autorem projektu uchwały, który dla honorowych dawców krwi przewiduje ulgi w opłatach za przejazd autobusami i trolejbusami.Krzysztof TOMCZYK lat 25, tyski radny,...

Blog
29/09/2008 - 00:00

Zeszłotygodniowe posiedzenie Komisji doraźnej ds. opracowania nowego statutu jednostek pomocniczych może zwiastować początek końca Rad Osiedli w Tychach. Zebranie poświęcone ordynacji wyborczej przyniosło zaskakujące...

Blog
19/08/2008 - 00:00

W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy wpłynęły dwa projekty uchwał mojego autorstwa. Projekty te przewidują dla osób szczególnie zasłużonych w ratowaniu ludzkiego życia – Honorowych Dawców Krwi, ulgi...

Blog
07/07/2008 - 00:00

Jedną z pierwszych inicjatyw przeze mnie podjętych był wniosek o budowę w Tychach odkrytego basenu. Niestety od czasu zgłoszenia wniosku mijają bezproduktywnie dwa lata. Każdego roku słyszymy zapewnienia prezydenta, że...

Blog
31/05/2008 - 00:00

Dzisiaj kraj obiegła niezwykła nowina – Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad poprosił Sąd rodzinny i dla nieletnich w Warszawie o usunięcie prezesa Polskiego Radia. Czy chce umieścić go w poprawczaku?

Nie. Fachowcy z...

Artykuł
04/05/2008 - 00:00

Na sesji 28 czerwca zeszłego roku zgłosiłem wniosek o zainstalowanie skrzynek na korespondencję dla radnych. Co prawda od tego czasu minął już prawie rok, ale ważne że wreszcie są. Tak na marginesie jest to najlepszy dowód jak...

Artykuł
05/03/2008 - 00:00

Rada Miasta, wbrew gwałtownym protestom mieszkańców, uchwaliła 28 lutego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, umożliwiający wybudowanie przy ul. Lokalnej w Urbanowicach wytwórni asfaltu. Przewodniczący Rady Miasta...

Strony

Back to Top