Prezydent Miasta Tychy

Dziwna gra wokół Szpitala Wojewódzkiego w Tychach

Dla wielu obserwatorów życia publicznego zaskoczeniem było ogłoszenie przez Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekułę sprzedaży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach. Pan Marszałek, któremu podlega szpital doszedł do wniosku że to jedyna szansa na jego rozwój i jednoczesne pozbycie się kłopotliwej, bo zadłużonej placówki, która ma stanowić jakoby zbyt duży balast dla finansów Sejmiku. Czy aby na pewno jest to zaskoczenie?

Tychy a może Bieruń… stolicą przemysłu samochodowego?

Nie minął rok od ostatniej żenującej batalii o granicę pomiędzy Bieruniem a Tychami a już mamy możliwość obserwować kolejną, tym razem czwartą. Wszystkie poprzednie zakończyły się zwycięstwem Tychów i jednocześnie porażką podatników, gdyż wydatki obu gmin ocenione zostały w sumie na kilkaset tysięcy złotych. Za każdym razem konflikt graniczny jest tak ostry ponieważ na spornych terenach ulokowane są zakłady Fiat Auto Poland, a ich przynależność do gminy wiąże się z wielomilionowymi wpływami do budżetu.

Czy Tychom potrzebny jest odkryty basen?

W Katowicach lament! Jedno z odkrytych kąpielisk, katowicka Bugla zamknięta z powodu remontu przez całe lato! Katowiczanie byli zmuszeni tłoczyć się na dwóch pozostałych kąpieliskach - Rolna i Zadole lub też na droższej i do tego chorzowskiej Fali. W słoneczne dni każde z nich odwiedza przeszło 2000 osób – stąd narzekania na tłok. A co mają powiedzieć Tyszanie? My nie możemy pozwolić sobie na wybrzydzanie…U nas jedyny odkryty basen zlikwidowany został kilkanaście lat temu, a zatłoczona kryta pływalnia jest permanentnie w remoncie.

Honorowi Dawcy Krwi z ulgami w MZK Tychy?

W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy wpłynęły dwa projekty uchwał mojego autorstwa. Projekty te przewidują dla osób szczególnie zasłużonych w ratowaniu ludzkiego życia – Honorowych Dawców Krwi, ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zyskają uprawnienia do podróży na podstawie biletu ulgowego. Natomiast osoby posiadające odznaczenie Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu, zwolnione będą z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach.

Back to Top