prezydent Tychów

Pierwszy krok w kierunku likwidacji Rad Osiedli?

Zeszłotygodniowe posiedzenie Komisji doraźnej ds. opracowania nowego statutu jednostek pomocniczych może zwiastować początek końca Rad Osiedli w Tychach. Zebranie poświęcone ordynacji wyborczej przyniosło zaskakujące rozstrzygnięcie – uchwalenie progu minimalnej frekwencji potrzebnej do uznania wyborów za ważne.

Czy Tychy aby na pewno leżą w Europie?

Ostatnia wakacyjna sesja Rady Miasta miała przebiegać pod hasłem prywatyzacji Szpitala Miejskiego. Ku zaskoczeniu wielu, główną bohaterką stała się i to zapewne wbrew własnej woli pani wiceprezydent Elżbieta Kania. Senną atmosferę sesji przerwało złożenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o 2 punkty.

Prezydent nie chce odkrytego basenu!

Otrzymałem właśnie odpowiedź na moją ostatnią interpelacje w sprawie budowy odkrytego basenu w Tychach. Gdy żar leje się z nieba, a w mieście nie ma żadnego kąpieliska, gorzej nie ma nawet jednej działającej fontanny - Pan Prezydent nie widzi sensu budowy takiego basenu. Jest to dla niego inwestycja „dyskusyjna”, sezonowa a co za tym idzie zbyt droga.

Dziwnym trafem problem sezonowości nie dotyczy lodowiska rozkładanego pod żyrafą na okres 2-3 miesięcy. Pewnie dlatego że sporty zimowe to konik naszego prezydenta i w budżecie pieniądze znaleźć się muszą.

Po co nam radni?

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta, miały miejsce szokujące wydarzenia. W wolnych wnioskach radna Barbara Konieczne poinformowała zebranych, o możliwych nieprawidłowościach podczas budowy Hali Sportowej (budynek niedoszłej szkoły municypalnej), której wykonawcą jest obecnie firma Concret.

Blady strach padł na sercowców

Wielce prawdopodobne jest, że z dniem 1 Marca 2007 Odział Kliniczny Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach przestanie istnieć. Jest to jedyna placówka medyczna w naszym mieście, która może się pochwalić takimi osiągnięciami naukowymi i medycznymi na arenie międzynarodowej a przede wszystkim jest tak zasłużona dla osób chorych na serce - tu u nas na Śląsku.

Back to Top