Rada Miasta Tychy

Dziwna gra wokół Szpitala Wojewódzkiego w Tychach

Dla wielu obserwatorów życia publicznego zaskoczeniem było ogłoszenie przez Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekułę sprzedaży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach. Pan Marszałek, któremu podlega szpital doszedł do wniosku że to jedyna szansa na jego rozwój i jednoczesne pozbycie się kłopotliwej, bo zadłużonej placówki, która ma stanowić jakoby zbyt duży balast dla finansów Sejmiku. Czy aby na pewno jest to zaskoczenie?

Projekt Uchwały w sprawie budowy odkrytego basenu w Tychach

W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy wpłynął projekt uchwały mojego autorstwa w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy odkrytego basenu w Tychach.

Tychy a może Bieruń… stolicą przemysłu samochodowego?

Nie minął rok od ostatniej żenującej batalii o granicę pomiędzy Bieruniem a Tychami a już mamy możliwość obserwować kolejną, tym razem czwartą. Wszystkie poprzednie zakończyły się zwycięstwem Tychów i jednocześnie porażką podatników, gdyż wydatki obu gmin ocenione zostały w sumie na kilkaset tysięcy złotych. Za każdym razem konflikt graniczny jest tak ostry ponieważ na spornych terenach ulokowane są zakłady Fiat Auto Poland, a ich przynależność do gminy wiąże się z wielomilionowymi wpływami do budżetu.

Czy Tychom potrzebny jest odkryty basen?

W Katowicach lament! Jedno z odkrytych kąpielisk, katowicka Bugla zamknięta z powodu remontu przez całe lato! Katowiczanie byli zmuszeni tłoczyć się na dwóch pozostałych kąpieliskach - Rolna i Zadole lub też na droższej i do tego chorzowskiej Fali. W słoneczne dni każde z nich odwiedza przeszło 2000 osób – stąd narzekania na tłok. A co mają powiedzieć Tyszanie? My nie możemy pozwolić sobie na wybrzydzanie…U nas jedyny odkryty basen zlikwidowany został kilkanaście lat temu, a zatłoczona kryta pływalnia jest permanentnie w remoncie.

Pierwszy krok w kierunku likwidacji Rad Osiedli?

Zeszłotygodniowe posiedzenie Komisji doraźnej ds. opracowania nowego statutu jednostek pomocniczych może zwiastować początek końca Rad Osiedli w Tychach. Zebranie poświęcone ordynacji wyborczej przyniosło zaskakujące rozstrzygnięcie – uchwalenie progu minimalnej frekwencji potrzebnej do uznania wyborów za ważne.

Honorowi Dawcy Krwi z ulgami w MZK Tychy?

W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy wpłynęły dwa projekty uchwał mojego autorstwa. Projekty te przewidują dla osób szczególnie zasłużonych w ratowaniu ludzkiego życia – Honorowych Dawców Krwi, ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zyskają uprawnienia do podróży na podstawie biletu ulgowego. Natomiast osoby posiadające odznaczenie Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu, zwolnione będą z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach.

Źle się dzieje w naszej radzie..

Zaufanie do Rady Miasta zostało po dzisiejszej sesji wyraźnie nadszarpnięte. Wystarczyło, bowiem by Rada obradowała nad uchwałą dotyczącą zmniejszenia wynagrodzeń dla radnych, aby część jej członków posunęła się nawet do łamania regulaminu. Wszystko po to by storpedować lub odsunąć groźbę podjęcie takiej uchwały. Jest mi wstyd, że byłem tego mimowolnym świadkiem.

Po co nam radni?

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta, miały miejsce szokujące wydarzenia. W wolnych wnioskach radna Barbara Konieczne poinformowała zebranych, o możliwych nieprawidłowościach podczas budowy Hali Sportowej (budynek niedoszłej szkoły municypalnej), której wykonawcą jest obecnie firma Concret.

Strony

Back to Top