Honorowi Dawcy Krwi z ulgami w MZK Tychy?

W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy wpłynęły dwa projekty uchwał mojego autorstwa. Projekty te przewidują dla osób szczególnie zasłużonych w ratowaniu ludzkiego życia – Honorowych Dawców Krwi, ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zyskają uprawnienia do podróży na podstawie biletu ulgowego. Natomiast osoby posiadające odznaczenie Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu, zwolnione będą z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 5 litrów (kobiety) lub 6 litrów krwi (mężczyźni) otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi minister zdrowia nadaje tytuł i odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta w czwartek 28 sierpnia.

Post new comment

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Both <img> and <iframe> elements are lazy-loaded.
Back to Top